Hvordan fungerer elnettet i Danmark? En klar og neutral forklaring

El er en vigtig ressource i Danmark og spiller en central rolle i vores hverdag. For at sikre, at der altid er strøm i stikkontakten, er det nødvendigt med et velfungerende elnet. Elnettet i Danmark består af et distributionsnet og et transmissionsnet, som tilsammen danner grundlaget for, at vi kan importere og eksportere strøm.

Transmissionsnettet kan beskrives som strømmens motorveje og består af anlæg på 100 kV og opefter, som ejes af Energinet. Det er transmissionsnettet, der sørger for, at strømmen kan transporteres rundt i landet og til og fra udlandet. Distributionsnettet består af mindre anlæg og sørger for, at strømmen når ud til forbrugerne.

Energinet er ansvarlig for at drive det danske eltransmissionsnet og sikre, at der altid er strøm i stikkontakten. De udbygger løbende el- og gasnettet for at opretholde en høj forsyningssikkerhed og indpasse mere vedvarende energi i systemerne. I dag består eltransmissionsnettet i Danmark af et vekselstrømsnet på 132 kV-, 150 kV-, 220 kV- og 400 kV-niveau, en jævnstrømforbindelse mellem Fyn og Sjælland og vekselstrøms- og jævnstrømsforbindelser til naboområderne.

Hvordan elnettet fungerer

Transmissionsnettet og Distributionsnettet

Elnettet i Danmark består af to dele: distributionsnettet og transmissionsnettet. Transmissionsnettet er de store netværk, der gør det muligt for netselskaber i Danmark at importere og eksportere strøm til udlandet. Transmissionsnettet kan beskrives som “strømmens motorveje” og består af anlæg på 100 kV og opefter, der ejes af Energinet. Distributionsnettet er de mindre kabler, der når ud til slutbrugeren. Distributionsnettet er de kabler, som forsyner husholdninger og virksomheder med strøm.

Elmarkedet og prisfastsættelse

Elmarkedet i Danmark fungerer på en måde, der sikrer fair priser og en balance mellem forbrug og produktion. Elprisen fastsættes på elbørsen Nord Pool, hvor producenter og elleverandører kan handle med strøm. Elprisen afhænger af udbud og efterspørgsel, og den kan variere fra time til time. Elleverandører sælger strøm til forbrugerne og betaler samtidig afgifter, tariffer og transport. Den samlede regning for forbrugerne inkluderer altså både forbrug, afgifter, tariffer og transport.

Energi kilder og produktion

Danmark har en høj andel af vedvarende energi i sin elproduktion, primært fra vindmøller og solceller. Produktionen af el sker på elproduktionsanlæg, som kan være både store og små. Producenterne sørger for at producere den mængde strøm, der er brug for, og at forsyningssikkerheden opretholdes. Energinet er den balanceansvarlige aktør på elmarkedet og sørger for at opretholde balancen mellem produktion og forbrug.

Danmark har også kabelforbindelser til nabolande som Norge, Sverige, Tyskland og Holland, hvilket gør el til en handelsvare. Udlandsforbindelserne gør det muligt for Danmark at eksportere overskudsstrøm og importere strøm, når der er mangel på produktion i Danmark.

Kilde: https://elportalen.dk/ (dato: 02/11/2023)

El er en vigtig ressource i Danmark og spiller en central rolle i vores hverdag. For at sikre, at der altid er strøm i stikkontakten, er det nødvendigt med et velfungerende elnet. Elnettet i Danmark består af et distributionsnet og et transmissionsnet, som tilsammen danner grundlaget for, at vi kan importere og eksportere strøm. Transmissionsnettet…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *